Kvinnor för fred - Uppsala
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kvinnor för fred - Uppsala

Viktiga frågor 2015
Mänskliga rättigheter (FN:s deklaration)
FN-förbud mot kärnvapen. Läs mer
Stopp för svensk vapenexport till diktaturer
Ja till FN - Nej till Nato Läs mer


Vi vill stödja Palestinas rätt till egen stat
                                        
Vi anser att Uppsala ska gå med i nätverket Mayors for Peace-mot kärnvapnen. Läs mer

------------------------------------------------------
Program för år 2015
* Planeringsmöten: Vanligen första onsdagen i varje månad under tiden
   september - juni. Lokal: Skolgatan 18

*Fredsmanifestationer utanför Stadsbiblioteket torsdagar kl 17-18. Se Guiden,
   UNT.

* Internationella kvinnodagen den 8 mars: Tillsammans med
   kvinnogrupper i Uppsalatar vi upp aktuella frågor till debatt.

* Kvinnofilmfestivalen den 7-8 mars på Slottsbiografen. Den trettonde
  kvinnofilmfestivalen arrangeras av Yasmine Tourang och Kvinnor för
  Fred med Nils Bingefors som medarrangör. Se Guiden, UNT.

* Hiroshimadagen den 6 augusti.Sedan mer än 30 år tillbaka samlar vi
  på kvällen kl. 21 Uppsalabor till vår traditionella lyktnedsättning på 
  Fyrisån
vid Nybron.

* På Kulturnatten i september står vi med ljus och plakat på
   Svartbäcksgatan i en manifestation för fred.

* Vi deltar också i av andra organisationer arrangerade aktioner som går 
   i
linje med vår förenings grundtankar och syften.

Välkommen att bli medlem i KFF - Uppsala !
Årsavgiften 250 kr betalas in på postgiro 554116 - 4. Stödmedlem betalar
100 kr. Ange, namn, adress, telefonnummer och ev e-postadress. Då får du våra lokala utskick och riksförbundet KFF:s tidning, som kommer fyra gånger per år.

Information från vår riksorganisation: <www.kvinnorforfred.se>