NKFFU
Nätverket
Kultur För Fred Uppsala


 
Kultur för Fred i Uppsala
STADGAR

vill ersätta den hittills vålds- och krigsdominerade kulturen med en fredskultur. >Läs mer

Rapport från ESF 2004
Rapport från Uppsala Social Forum 2003
History of the Culture of Peace
Nyårsbrev från David Adams 2004
Nyårsbrev 2003
rapport från Porto Alegre 2003
Three observations by Roberto Savio
Koll på demokratin
Motion till riksdagen 2004/05:Ub387
info bazril@hotmail.com